Von Drehle Preserve® Multi-Fold Towel-9.25" x 9.25", White

Von Drehle Preserve® Multi-Fold Towel-9.25" x 9.25", White

Item # 305548W

  • Green Seal[TM] Certified
9.25" x 9.25", White, 16/250/cs
Alternate #548-W
RETAIL PRICE
$59.29/CASE